امکانات

کارخانه :

کارخانه مامونیه در سال 1394، با مشخصات زیر راه اندازی شد:

 

مساحت کل  12،700 مترمربع 
سالن تولید فاز 1 2688 مترمربع 
فضای اداری و مهندسی 420 مترمربع 
انبار 400 متر مربع

 تماس جهانی :

هیلاویس عضوی از خانواده ISC با بیش از پانزده شاخه مختلف در هشت کشور دنیاست. هرکدام از شاخه­ های ISC ضمن تمرکز بر ماموریت اصلی خود، موظف و متعهد به پیشتیبانی از سایر اعضای خانواده هستند.

هیلاویس بابهره گیری از این شبکه مستحکم، در صعب ترین شرایط داخلی نیز، نیازمندیهای سطوح بالای تکنولوژیک وکلای خود را برآورده کرده است و با گشایشهای اخیر به سطوح بالاتری از همکاری بین المللی دست یافته است.